Verb Passiv

Verbet uttrycker vad någon gör eller ett tillstånd; juoksen, puhutaan, palelen, tanssittiin.

Man kan böja verbet i aktiv och passiv form.
Aktiv = me juoksemme, minä puhun (har ett subjekt)
Passiv = juostaan, puhutaan (subjekt saknas) Tänk det som: man springer, man pratar

Det finns en skild avdelning för aktiva verb. Här behandlas bara passiv.
Först en allmän översikt.

För att du ska kunna berätta vad man gör, vad man skall göra eller vad man gjorde, behöver du kunna de fyra tempusformerna:

JAKANDE
Presens - man skriver = kirjoitetaan
Imperfekt - man skrev = kirjoitettiin
Perfekt - man har skrivit = on kirjoitettu
Pluskvamperfekt - man hade skrivit = oli kirjoitettu


NEKANDE
Presens - man skriver inte = ei kirjoiteta
Imperfekt - man skrev inte = ei kirjoitettu
Perfekt - man har inte skrivit = ei ole kirjoitettu
Pluskvamperfekt - man hade inte skrivit = ei ollut kirjoitettu


Såhär bildas passiv  http://www2.edu.fi/ymmarrasuomea/index.php?moduli=kielioppi&sivu=passiivin_preesens

Träna passiv 1  
http://www04.edu.fi/suomeaolehyva/soh1/soh1-kpl11-h3.htm
Träna passiv 2  
http://www04.edu.fi/suomeaolehyva/soh1/soh1-kpl11-h2.htm
Träna passiv 3  
http://www04.edu.fi/suomeaolehyva/soh1/soh1-kpl17-h2.htm
Träna passiv 4  
http://www04.edu.fi/suomeaolehyva/soh1/soh1-kpl17-h5.htm

Comments