Kasusformer

I finska språket finns inte så många prepositioner (av, till, från, med, under…). Istället använder man sig av ett välutvecklat kasussystem. Finskans nomen kan böjas i 15 olika kasusformer.

Nomen är:
substantiv (susi)
adjektiv (suloinen)
räkneord (seitsemän)
pronomen (sinä)

Du kan börja med att öppna tabellen SIJAMUOTOTAULUKKO (= kasustabell) 
http://salpro.salpaus.fi/hotpotatoes/syksy2010/SIJAMUOTOTAULUKKO.pdf  

Bästa sättet att komma underfund med kasusformerna är att se vilken fråga som hör till vilken kasusform. Titta alltså speciellt noggrannt på kolumnen “kysymykset”.

Lyssna också på SIJAMUOTOLAULU : )  
         Vokalharmoni 
         Stadieväxling  och 
         Temaformerna


Comments