Adverb

Adverb uttrycker tid, rum, orsak, sätt m.m. och kan också ange när, var, hur eller på vilket sätt något sker. Adverbet svarar på frågan miten, kuinka, milloin, missä?

Adverben bildas vanligen från adjektivet och slutar på -sti (hitaasti, voimakkaasti). Det är också möjligt att komparera vissa adverb, tex hitaammin – hitaimmin.

Alla adverb slutar inte på -sti, tex aikaisin, myöhään, kaukana, pian.
Comments