Adjektiv

Adjektiv berättar hurudan någon eller något är. 

Med hjälp av adjektiv kan du berätta så mycket mera om substantivet, ta t.ex.
kiltti koira - ilkeä koira    snäll hund - elak hund
 

Adjektiv svarar på frågan (hurudan?) 
minkälainen, millainen?

Ett bra tips är att alltid lära sig adjektivets motsats
vacker - ful          kaunis – ruma
rik - fattig             rikas – köyhä  
Vi kan också böja adjektiven. Det kallas att komparera adjektiv.
stor- större - sttörst    iso – isompi – isoin
liten - mindre - minst    pieni – pienempi – pienin     Comments